Akcje wyjazdowe 2021

Lp  Data Dzień tygodnia Miejscowość Miejsce akcji Liczba dawców Litraż
39 26.03.2021 piątek Busko-Zdrój ul. Różana 2, Klub Seniora    
38 25.03.2021 czwartek Sędziszów ul. Tadeuszaw Kościuszki 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących    
37 23.03.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach    
36 22.03.2021 poniedziałek Staszów ul. Rynek 1, Ratusz    
35 11.03.2021 czwartek Kielce ul. Wojska Polskiego 300, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych    
34 09.03.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach    
33 08.03.2021 poniedziałek Staszów ul. 11 Listopada 3, Liceum Ogólnokształcące w Staszowie    
32 07.03.2021 niedziela Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3, Strażnica OSP Małogoszcz    
31 05.03.2021 piątek Pińczów ul. Republiki Pińczowskiej 42, Hala Widowiskowo Sportowa    
30 04.03.2021 czwartek Sędziszów ul. Tadeusza Kościuszki 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących    
29 02.03.2021 wtorek Sandomierz ul. Mickiewicza 38, 3 Batalion Radiotechniczny    
28 01.03.2021 poniedziałek Włoszczowa ul. Koniecpolska 42    
27 27.02.2021 sobota Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 12 (szpital)    
26 26.02.2021 piątek Busko-Zdrój ul. Różana 2, Klub Seniora    
25 23.02.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach 16 6,97
24 22.02.2021 poniedziałek Staszów Rynek 1, Ratusz 13 5,85
23 21.02.2021 niedziela Mąchocice Kapitulne ul. Górna 109, Remiza OSP 42 18,75
22 19.02.2021 piątek Kielce ul. Zagnańska 155, Areszt Śledczny 43 19,35
21 18.02.2021 czwartek Połaniec ul. Ruszczańska 23, Zespół Szkół 57 25,65
20 17.02.2021 środa Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 23, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 43 19,35
19 15.02.2021 poniedziałek Włoszczowa ul. Koniecpolska, PCKR 79 35,55
18 14.02.2021 niedziela Łosień Parking przy kościele, Łosień 27 19 8,25
17 13.02.2021 sobota Chmielnik Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku 52 23,40
16 11.02.2021 czwartek Sędziszów ul. T Kościuszki 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących 72 32,04
15 10.02.2021 środa Jędrzejów ul. Okrzei 63, Zespół Szkół nr 2 24 10,80
14 09.02.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach 41 17,87
13 29.01.2021 piątek Busko-Zdrój Klub Seniora, ul. Różana 2 42 18,56
12 28.01.2021 czwartek Sędziszów Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 7 75 33,75
11 26.01.2021 wtorek Starachowice Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45 42 18,90
10 25.01.2021 poniedziałek Staszów Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31 45 19,64
9 23.01.2021 sobota Nagłowice Gminny Ośrodek Kultury, ul. M. Reja 17 22 9,90
8 21.01.2021 czwartek Włoszczowa Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hala Sportowa, ul. Wiśniowa 2 67 30,15
7 18.01.2021 poniedziałek Połaniec ENEA 34 15,30
6 12.01.2021 wtorek Starachowice Urząd Miejski, ul. Radomska 45  3 1,35
5 11.01.2021 poniedziałek Staszów Urząd Miasta i Gminy, ul. Opatowska 31  10 4,50
4 10.01.2021 niedziela Pawłów Świetlica Środowiskowa w Pawłowie  51 22,95
3 10.01.2021 niedziela Małogoszcz Strażnica OSP, ul. Jaszowskiego 3  40 18,00
2 08.01.2021 piątek Jędrzejów Zespół Szkół nr 2, ul. Okrzei 63  6 2,70
1 07.01.2021 czwartek Sędziszów Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 7  83 37,35

Drukuj   E-mail