Akcje wyjazdowe 2021

Lp  Data Dzień tygodnia Miejscowość Miejsce akcji Liczba dawców Litraż
89 29.06.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach    
88 27.06.2021 niedziela Nowa Słupia Rynek 15, Urząd Gminy    
87 25.06.2021 piątek Busko-Zdrój ul. Różana 2, Klub Seniora    
86 24.06.2021 czwartek Sędziszów ul. T. Kościuszki 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących    
85 22.06.2021 wtorek Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18, Parking przed Urzędem Gminy    
84 21.06.2021 poniedziałek Staszów Rynek 1, Ratusz    
83 20.06.2021 niedziela Skorzeszyce Skorzeszyce 166, Parking przy Kościele    
82 18.06.2021 piątek Kielce ul. Zagnańska 155, Areszt Śledczy    
81 15.06.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach    
80 14.06.2021 poniedziałek Czarnocin Czarnocin 100, Parking przed bud. Urzędu Gminy    
79 12.06.2021 sobota Nagłowice ul. M. Reja 17, Gminny Ośrodek Kultury w Nagłowicach    
78 11.06.2021 piątek Kielce ul. Kolberga 2a, parking przed budynkiem ZUS    
77 10.06.2021 czwartek Sędziszów ul. T. Kościuszki 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących    
76 09.06.2021 środa Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 13, Kazimierski Ośrodek Sportowy    
75 07.06.2021 poniedziałek Staszów ul. 11 Listopada 3, Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego    
74 06.06.2021 niedziela Tuczępy Tuczępy 33, Rynek obok Szkoły Podstawowej 13 5,85
73 04.06.2021 piątek Pińczów ul. Piłsudskiego 2A, Pińczowskie SCK 40 18,00
72 02.06.2021 środa Kielce ul. Sienkiewicza ,,Budzenie Sienkiewki" - Plac Literatów 0 0
71 01.06.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach 44 19,80
70 31.05.2021 poniedziałek Kielce al. X Wieków Kielc 3, parking przed bud. Urzędu Marszałkowskiego 25 11,25
69 30.05.2021 niedziela Mąchocice Kapitulne ul. Górna 109, Remiza OSP 20 9,00
68 29.05.2021 sobota Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 12, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 18 8,10
67 28.05.2021 piątek Busko-Zdrój ul. Różana 2, Klub Seniora 21 9,45
66 27.05.2021 czwartek Włoszczowa ul. Koniecpolska 42, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne 66 29,70
65 26.05.2021 środa Połaniec ul. Ruszczańska 23, Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" 29 13,05
64 24.05.2021 poniedziałek Staszów ul. Rynek 1, Ratusz 20 9,00
63 23.05.2021 niedziela Łopuszno ul. Strażacka 4, Remiza OSP 46 20,27
62 21.05.2021 piątek Kielce ul. Wojska Polskiego 300, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych 23 10,35
61 20.05.2021 czwartek Sędziszów ul. T. Kościuszki 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących 77 34,65
60 18.05.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach 25 11,25
59 15.05.2021 sobota Chmielnik Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku 23 10,35
58 11.05.2021 wtorek Busko-Zdrój al. Mickiewicza 22, Buskie Samorządowe Centrum Kultury 21 9,45
57 10.05.2021 poniedziałek Staszów ul. Rynek, Ratusz 13 5,85
56 07.05.2021 piątek Włoszczowa ul. Żeromskiego 28, Parking przy Szpitalu Powiatowym 10 4,50
55 04.05.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach 9 4,05
54 30.04.2021 piątek Busko-Zdrój ul. Różana 2, Klub Seniora 27 12,15
53 29.04.2021 czwartek Sędziszów ul. T. Kościuszki 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących 75 33,75
52 27.04.2021 wtorek Włoszczowa ul. Wiśniowa 2, Ośrodek Sportu i Rekreacji-Hala Sportowa, ul. Wiśniowa 2 58 26,10
51 26.04.2021 poniedziałek Staszów ul. Rynek 1, Ratusz 23 10,35
50 25.04.2021 niedziela Daleszyce ul. Chopina 25, M-GOK 24 10,80
49 20.04.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach 35 15,75
48 19.04.2021 poniedziałek Połaniec ENEA, Zawada 26 35 15,75
47 18.04.2021 niedziela Krajno Parcele Krajno Parcele 27, Parking Przy Kościele 32 14,40
46 16.04.2021 piątek Miedzierza Szkoła Podstawowa 32 14,19
45 13.04.2021 wtorek Jędrzejów ul. Okrzei 63, Zespół Szkół nr 2 39 17,31
44 12.04.2021 poniedziałek Staszów ul. Rynek 1, Ratusz 19 8,10
43 11.04.2021 niedziela Pawłów Pawłów 46, Świetlica Środowiskowa 28 12,60
42 08.04.2021 czwartek Sędziszów ul. T. Kościuszki 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących 54 24,20
41 06.04.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach 9 4,05
40 01.04.2021 czwartek Opatów ul. Kopernika 30, Szkoła Podstawowa nr 2 51 22,95
39 26.03.2021 piątek Busko-Zdrój ul. Różana 2, Klub Seniora 10 4,50
38 25.03.2021 czwartek Sędziszów ul. Tadeuszaw Kościuszki 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących 82 36,90
37 23.03.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach 28 12,60
36 22.03.2021 poniedziałek Staszów ul. Rynek 1, Ratusz 14 6,30
35 11.03.2021 czwartek Kielce ul. Wojska Polskiego 300, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych 4 11,80
34 09.03.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach 16 7,20
33 08.03.2021 poniedziałek Staszów ul. 11 Listopada 3, Liceum Ogólnokształcące w Staszowie 43 18,98
32 07.03.2021 niedziela Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3, Strażnica OSP Małogoszcz 30 13,31
31 05.03.2021 piątek Pińczów ul. Republiki Pińczowskiej 42, Hala Widowiskowo Sportowa 38 17,10
30 04.03.2021 czwartek Sędziszów ul. Tadeusza Kościuszki 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących 88 39,60
29 02.03.2021 wtorek Sandomierz ul. Mickiewicza 38, 3 Batalion Radiotechniczny 42 18,90
28 01.03.2021 poniedziałek Włoszczowa ul. Koniecpolska 42 40 18,00
27 27.02.2021 sobota Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 12 (szpital) 27 12,15
26 26.02.2021 piątek Busko-Zdrój ul. Różana 2, Klub Seniora 18 8,10
25 23.02.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach 16 6,97
24 22.02.2021 poniedziałek Staszów Rynek 1, Ratusz 13 5,85
23 21.02.2021 niedziela Mąchocice Kapitulne ul. Górna 109, Remiza OSP 42 18,75
22 19.02.2021 piątek Kielce ul. Zagnańska 155, Areszt Śledczny 43 19,35
21 18.02.2021 czwartek Połaniec ul. Ruszczańska 23, Zespół Szkół 57 25,65
20 17.02.2021 środa Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 23, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 43 19,35
19 15.02.2021 poniedziałek Włoszczowa ul. Koniecpolska, PCKR 79 35,55
18 14.02.2021 niedziela Łosień Parking przy kościele, Łosień 27 19 8,25
17 13.02.2021 sobota Chmielnik Plac Kościuszki 7, Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku 52 23,40
16 11.02.2021 czwartek Sędziszów ul. T Kościuszki 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących 72 32,04
15 10.02.2021 środa Jędrzejów ul. Okrzei 63, Zespół Szkół nr 2 24 10,80
14 09.02.2021 wtorek Starachowice ul. Radomska 45, Urząd Miejski w Starachowicach 41 17,87
13 29.01.2021 piątek Busko-Zdrój Klub Seniora, ul. Różana 2 42 18,56
12 28.01.2021 czwartek Sędziszów Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 7 75 33,75
11 26.01.2021 wtorek Starachowice Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45 42 18,90
10 25.01.2021 poniedziałek Staszów Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31 45 19,64
9 23.01.2021 sobota Nagłowice Gminny Ośrodek Kultury, ul. M. Reja 17 22 9,90
8 21.01.2021 czwartek Włoszczowa Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hala Sportowa, ul. Wiśniowa 2 67 30,15
7 18.01.2021 poniedziałek Połaniec ENEA 34 15,30
6 12.01.2021 wtorek Starachowice Urząd Miejski, ul. Radomska 45  3 1,35
5 11.01.2021 poniedziałek Staszów Urząd Miasta i Gminy, ul. Opatowska 31  10 4,50
4 10.01.2021 niedziela Pawłów Świetlica Środowiskowa w Pawłowie  51 22,95
3 10.01.2021 niedziela Małogoszcz Strażnica OSP, ul. Jaszowskiego 3  40 18,00
2 08.01.2021 piątek Jędrzejów Zespół Szkół nr 2, ul. Okrzei 63  6 2,70
1 07.01.2021 czwartek Sędziszów Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. T. Kościuszki 7  83 37,35

Drukuj   E-mail