STAN KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH
17.07.2024 r., godz. 14:00

   Legenda

A Rh+

A Rh+
Image

A Rh-

A Rh-
Image

B Rh+

B Rh+
Image

B Rh-

B Rh-
Image

AB Rh+

AB Rh+
Image

AB Rh-

AB Rh-
Image

0 Rh+

0 Rh+
Image

0 Rh-

0 Rh-
Image

„Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”

slajd_formatka.jpg

System e-Krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia projekt budowy rozwiązania informatycznego, skierowany do:

 • dawców i kandydatów na dawców krwi,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
 • Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi –  pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
 • instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Cel realizacji projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem, w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników, w tym:

 • ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
 • dostosowanie liczby i rodzajów donacji, do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
 • optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi, dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
 • podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Dostarczone produkty Projektu e-Krew umożliwią kompleksową realizację zadań w obszarze publicznego krwiodawstwa i krwiolecznictwa w wybranym ośrodku pilotażowym, którego funkcję pełnić będzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

W pozostałych Centrach system e-Krew zostanie wdrożony w zakresie umożliwiającym obsługę podstawowych usług dla Dawców i Szpitali.

Nowe usługi e-zdrowia

W ramach projektu powstają następujące e-usługi:

 • dla dawców i kandydatów na dawców krwi:
 • zaplanowanie wizyty w punkcie pobierania krwi,
 • złożenie deklaracji o wycofaniu donacji,
 • uzyskanie zaświadczeń (np. dla pracodawcy o pobycie w placówce CKiK uprawniające do dnia wolnego w pracy, lub dla Urzędu Skarbowego o honorowym oddaniu krwi),
 • dostęp do informacji o ostatniej donacji oraz dostępnych terminach następnych donacji.

Obsługę usług dla Dawców za pośrednictwem Systemu e-Krew będą świadczyły wszystkie Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie kraju. Funkcjonalności dla Dawców będą rozwijane sukcesywnie wraz uruchamianiem systemu e-Krew w kolejnych CKiK. Kolejne wdrożenia będą poszerzały również zakres informacji profilowanych udostępnianych kolejnym grupom dawców.

 • dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
 • składanie elektronicznych zamówień na krew i jej składniki,
 • dokonywanie zwrotów i reklamacji krwi i jej składników,
 • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych.

Dostęp do usług świadczonych przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szpitale będą mogły uzyskać z poziomu systemów szpitalnych lub z poziomu Aplikacji Gabinet.gov udostępnianej nieopłatnie przez Centrum e-Zdrowia (CeZ).Korzyści związane z systemu e-Krew

 

W wymiarze społecznym wdrożenie systemu e-Krew pozwoli zapewnić bieżące zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Oprócz tego, dzięki systemowi:

 • dawcy krwi:
  • zaoszczędzą czas,
  • lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji,
 • podmioty lecznicze:
  • zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb,
 • Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
  • optymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców,
 • będą mogły obsługiwać procesy pobierania krwi, preparatyki i badań diagnostycznych w jednolitym systemie informatycznym,
 • otrzymają możliwość komunikacji z dawcami poprzez kanał sms lub e-mail np. w sprawie dot. złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń.

 

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”

Numer Porozumienia o dofinansowanie Projektu: POPC.02.01.00-00-0082/17-00
Beneficjent: Centrum e-Zdrowia (CeZ)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające  wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 92 273 914,64 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 92 273 914,64 zł. 
Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 92 273 914,64 zł, w tym: 

 1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 78 091 413,96 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 14 182 500,68 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

CeZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CeZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia. 

Partnerami projektu są:

 1. Narodowe Centrum Krwi
 2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ 
 4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
 8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
 10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
 11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
 16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
 17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
 18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
 20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
 21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Olsztynie
 22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach
 23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
 24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
 25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

 Banner_1920.png

Krew możesz oddać:

Rejestracja Krwiodawców i Potencjalnych Dawców Szpiku             

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

ul. Jagiellońska 66, Kielce:

Godziny rejestracji dawców:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 - 14:00

 • środa: 7:00 - 16:30

 • sobota: 6 i 20 lipiec w godzinach od 8:00 - 13:00

Godziny otwarcia Centrum:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 -15:00

 • środa: 7:00 - 17:00

 • sobota: 6 i 20 czerwiec, w godzinach od 8:00 - 13:00

Centrala: (41) 33-59-400

Sekretariat: (41) 33-59-401

Tel/Fax: (41) 34-52-113

Rejestracja: (41) 33-59-422

Ekspedycja: (41) 33-59-438 - czynny 24 godziny na dobę.

Informacja dla Honorowych Dawców Krwi:

Kwalifikacja lekarska do oddania: (41) 33-59-440.

Organizacja akcji HDK: (41) 33-59-420.

UWAGA!! Na zabiegi trombaferezy (oddanie płytek krwi) i plazmaferezy (oddanie osocza) rejestracja do godziny 13:00 tylko od poniedziałku do piątku.

Oddziały terenowe            

 • Końskie

  ul. Gimnazjalna 41b,
  w dni robocze
  w godz. 8:00 - 11:00
  tel./fax (41) 390-23-43

   

 • Ostrowiec Świętokrzyski

  ul. Świętokrzyska 22, piętro 7
  w dni robocze
  w godz. 7:00 - 10:30
  Budynek otwarty jest od godziny 6:30
  tel./fax (41) 266-60-37

   

 • Sandomierz

  MOŻLIWOŚĆ ODDANIA OSOCZA

  ul. Schinzla 13,
  w dni robocze
  w godz. 7:30 - 11:30
  tel./fax (15) 832-36-56

   

 • Skarżysko-Kamienna NIIECZYNNE 9 i 22, 23 lipca 2024

  ul. Szpitalna 1
  w dni robocze
  w godz. 7:00 - 12:00
  tel./fax (41) 252-45-21

 

Stałe akcje poboru krwi                                  

 • Starachowice

  Urząd Miejski w Starachowicach

  ul. Radomska 45 w godz. 9:00 - 12:00

  (wtorki: 9 i 23 lipca 2024)

 • Staszów

  Urząd Miasta i gminy w Staszowie

  ul. Opatowska 31 w godz. 9:00 - 12:00

  (poniedziałki: 8 i 22 lipca 2024)

 • Busko - Zdrój

  Klub Seniora

  ul. Boczna 7, 6a w godz. 9:00 - 12:30

  (piątek: 5, 19 lipiec 2024)

Akcje wyjazdowe poboru krwi

Image
Facebook